jcm-logo

Cənnətə aparan bilet hər kəs üçün deyil

Bir çox insanlar bütün dinlərin Tanrını razı salmaq üçün olduğuna inanırlar, lakin Müqəddəs Kitab bunu öyrətmir. Bir xristian olduğunu idda etmək belə yetərli deyildir. Isa demişdi: Mənə Rəbbim, Tanrım deyən hər kəs cənnət aləminə girə bilməyəcək, buna yalnız göydəki Atamızın əmirlərini yerinə gətirən nail olacaq. Buna görədə Tanrının rəğbətini qazanmaq üçün Tanrının tələblərinin nə olduğunu öyrənməli vı buna əməl etməliyik. İsa Tanrının istəklərini yerinə gətirməyənləri “nankor xidmətkar” adlandırır. (Matta 7:21-23). Saxta pul kimi saxta dinin də heç bir real dəyəri yoxdur. Daha da pis, bu cür din həqiqətən zərərlidir. Xristianlıq bir həyattərzi və ya bir başlıq deyil.

Bu ayət İsanın bir çox məyus qalaraq rastlaşdığı dini liderlərdən bəhs edir. Bu gün gördüyümüz kilsələrin çoxu ikiyüzlüdür. Onlar kilsəni təmsil edən xristianlar kimi davranırlar, lakin onlar Müqəddəs Kitab tərəfindən icazə verilməyən hər cür pis şeyləri edirlər. Onların əksəriyyəti pul üçün xristianların rəhbəri və sempatizanı kimi davranırlar.

Matta 10:8 – “İsa onlara dedi: “Mən səni heç tanıyamam, nankor xidmətkarlardan uzaq ol”. Beləliklə, bizim Tanrıyla olan münasibətlərimizdə ikiyüzlü olmamağımız çox vacibdir”.

İnancağını iddia edən bir şox insan var, ama İsanın əmirlərinə yerinə gətirməyəcəklər. Müqəddəs Kitab sadəcə “İsanı Rəbbimiz və Qurtarıcımız” olraq qəbul et deməklə qalmaz, eyni zamanda isa kimi hərəkət etməyimizi söylər. Dini liderlər, papzlar və xristian olaraq adlanan çoxsaylı insanlar Rəbbin adıyla iblis çıxardıqlarını və onun adıyla tövsiyə verdiklərini bilidrərlər. Səhv niyətlərə sahibdirləe və yalnış doktrina öyrədirlər. İsa insanlara, onun addımlarında əməl etmək istəyənlərə müraciət etdi: “Bir inanc ruhani peşəsi cənnətə daxil olmaq üçün tək vacib görülən factor deyil, Tanrının yaşamında fəal bir iştirak, sevgi dolu həyat, mərhəmət və əfvetmədir”. Tanrını istəklərini yerinə gətirməniz üçün dindar olmağınız şərt deyil. Əslində İsanın bizdən istədiyi sadə həyattərzidir.