jcm-logo

Dünyəvi lükslar üçün Tanrını danma

Matta 10:33 – “Əgər kim məni inkar etsə o zaman məndə Cənnətdəki Atamın yanında onu danacağam.”

Bu xüsusi mesaj xristianlar adlananlar üçündir, lakin tez-tez Rəbb İsa Məsihi inkar edir və Onun adından utanırlar. Dünyəvi lükslər, maraq və eqoizmlər səbəbindən, onlar imanlarını və Rəbbi rədd edirlər. Bir çox hallarda Rəbbini öz həyatlarını qurtarmaq və bir daha hər hansısa təqibə məruz qalmamaq üçün rədd edirlər. Bu Tanrı ilə sədaqət sayılırmı? Ölümün nə zaman və harda gəldiyinədair əsla əmin olanmarsınız və bu bilinməyən qorxu səbəbindən dolayı onlar acı çəkən və onların günahlarını ödəmək üçün həyatını çarmıxda təslim edən sevgi dolu Tanrılarını inkar edirlər. Bu dünyadakı bir neçə müvəqqəti əlaqələr üçün qurtuluşumuzun tək mənbəyi və əbədi həyata aparan Tanrımızla olan ünsiyyətimizi kəsirik. Bu yerdəki bütün lüksü əldə edə bilərik, burada həyatımızı xilas edə bilərik, İsanın adını inkar etməklə bu dünyada dinc bir həyat yaşayırıq amma bu müvəqqəti məmnunluq üçün səmavi atamızla əlaqəni itirməliyikmi?