jcm-logo

Yükünüzü Rəbbinizə təslim edin

Zəbur 55:22 – “Rəbbinizin sizə göndərdiyi yola təvəkkül edin və O sizə kömək edəcəkdir. O, əməli-salehləri sarsıtmağa heç vaxt icazə verməyəcək”.

Tanrımız bizi çox sevdiyini deyir; “yükünüzü mənə təslim edin və mən sizin qayğınıza qalacağam” lakin biz zəif imanlı insanlar Onun sonsuz və şərtsiz sevgisinin dəyərini başa düşmürük. Onun sirlərini və sonsuz sevgisini başa düşə bilmədiyimizə görə imanımızın möhkəm olmaması mənəvi biliklərin yoxluğu ilə nəticələnir. Əziz Xristian qardaşlar və bacılar; iman gətirin və dua edərkən narahatlıqlarınızı və yüklərinizi Onun əllərində tərk edin. O bizə kömək edəcəyi vədini verib. Tanrı saleh-əməllilərin düşməsinə izin verməyəcəyini vəd etdiyi kimi, Saleh-əməlli olun. Amin