jcm-logo

İsa adına şəfa

Həvarilərin işləri 3:6 – “Peter dedi: «Gümüş və qızılım yoxdur, amma sənə nə verəcəyəm? Nəsirəli İsa Məsihin adı ilə qalx və get!”. Bu gün Nəsirəli İsa adına edilən bir möcüzəyə nəzər yetirəcəyik. İsanın adı şanıyla o qədər doludur ki, o səmaya yüksəldikdən sonra belə Məsih adının gücü ilə xalqını qoruyur və şəfa verir. İsanın müridlərindən… Continue reading İsa adına şəfa

Tanrı bizim gizli etdiyimiz günahı görür

Zəbur 139:13 – “Mənim daxili orqanlarımı qruan, anamın qarnında məni yaradan sən idin”. Tanrı bu kainatın yaradıcısıdır. Hər hansı bir parçacıq və ya hər hansı bir yarpaq Onun iradəsi olmadan hərəkət edə bilməz. Biz Onu görə bilmirik, amma O, planetdə mövcud olan hər bir ruhu görür. O, ürəklərimizi və böyrəyimizi yoxlayır. Biz Onun sirlərini bilə… Continue reading Tanrı bizim gizli etdiyimiz günahı görür

Tanrının rəhbərliyi

Məzmur 25:5 – “Məni doğru yönəlt və məni öyrət, çünki sən mənim xilaskar Tanrımsan və ümidim gün boyu içərisindədir”. Bu müqəddəs kitab, gündəli həyatımızda Tanrının rəhbərliyinə davamlı ehtiyacımızın yaxşı bir xatırladıcısıdır. Kral Davudun nümunəsi bizi həyatda yaşanan çətinliklər üzündən gün ərzində Tanrının rəhbərliyinə necə ehtiyac duyduğumuzu göstərir. O Tanrının özünə yol göstərməsinin və gün boyunca… Continue reading Tanrının rəhbərliyi

Yükünüzü Rəbbinizə təslim edin

Zəbur 55:22 – “Rəbbinizin sizə göndərdiyi yola təvəkkül edin və O sizə kömək edəcəkdir. O, əməli-salehləri sarsıtmağa heç vaxt icazə verməyəcək”. Tanrımız bizi çox sevdiyini deyir; “yükünüzü mənə təslim edin və mən sizin qayğınıza qalacağam” lakin biz zəif imanlı insanlar Onun sonsuz və şərtsiz sevgisinin dəyərini başa düşmürük. Onun sirlərini və sonsuz sevgisini başa düşə… Continue reading Yükünüzü Rəbbinizə təslim edin

Rəbbdən qorxmaq həyatı uzadır

Süleymanın məsəlləri 10:27 – “Rəbbdən qorxmaq həyatı uzadır”. Bizim mərhəmətli Tanrımızın şanı zəfər doludur. Onun bulaqından su içənlər heç vaxt susamayacaqlar. Bizim Tanrımız ilk, son və tək olan qurtuluş qaynağımızdır. Sevgisini qəlbimizdə tutduğumuz kimi eyni şəkildə ona olan qoxumuzu qorumalıyıq ki Rəbbimiz ömrümüzü uzatsın. Rəbinizdən ütün qəlbinizlə qorxun, belə olduğu halda həyatınız  günahsız olacaqdır. Tanrıdan… Continue reading Rəbbdən qorxmaq həyatı uzadır

Çoban geyimindəki saxta peyğəmbərlərdən qorunun

Matta 7:15 – “Yalançı peyğəmbərlərdən uzaq durum onlar sizə çoban geyimində yaxınlaşarlar amma içdən yırtıcı qurdlardı”. Bu günkü mesajımız Müqəddəs Kitabın xəbərdar etdiyi saxta peyğəmbərlər haqqındadır. İman gətirməyən və ya bilməyən bir çox insan bu cürlərinə etibar edir və onları daha da gücləndirir. Sonra onlar bizim həyatımıza girərək, Tanrının adından bizi manipulyasiya edirlər və bizi… Continue reading Çoban geyimindəki saxta peyğəmbərlərdən qorunun

Pisliyə pislik və ya haqsızlığa görə haqsızlıq etməyin

1 Peter 3:9-10 “Pisliyə pislik və ya haqsızlığa görə haqsızlıq etməyəsiniz, əksinə, yaxşı günlər görmək istəyənlər dilini pislikdən, dodaqlarını isə aldatmaqdan qorusun”. Bu günün mesajı bizi intiqam almamağı öyrədir və bizi pislikdən çəkinməyə çağırır. Müqəddəs Kitaba əsasən, bizə edilən pisliyin əvəzinə pislik ilə ödəmək lazım deyil. Kimsə pis niyyət ilə sizi acıqlandırarsa, ona pislik etmək… Continue reading Pisliyə pislik və ya haqsızlığa görə haqsızlıq etməyin

Başqalarını mühakimə etməyin

Luka 6:37 – “Mühakimə etmə ki mühakimə edilməyəsən, qınama ki qınanılmayasan, bağışla ki  bağışlanılasan”. Bu günün mesajı başqalarını qınamaq və  mühakimə etməklə bağlıdır. Məsihdən yeni yaradılmış ruhumuzun önəmli bir özəlliyi, sevgi dolu olması, başqalarına zərər verməməsi və yaxud kimsənin məhkum etməməsidir. Başqalarınızın gözündə pis görünən bir hekayə yaratmaqdan çəkinin. Bu vərdiş xristian dini baxımından son dərəcə… Continue reading Başqalarını mühakimə etməyin