jcm-logo

Tanrı bizim gizli etdiyimiz günahı görür

Zəbur 139:13 – “Mənim daxili orqanlarımı qruan, anamın qarnında məni yaradan sən idin”.

Tanrı bu kainatın yaradıcısıdır. Hər hansı bir parçacıq və ya hər hansı bir yarpaq Onun iradəsi olmadan hərəkət edə bilməz. Biz Onu görə bilmirik, amma O, planetdə mövcud olan hər bir ruhu görür. O, ürəklərimizi və böyrəyimizi yoxlayır. Biz Onun sirlərini bilə bilmirik, amma O, zehnimizin vəziyyətini və qəlbimizdə gizli olanı yaxşı bilir. O, bizi anamızın bətnində olduğumuzdan bəri bilir. O bizə bu sifəti, görməyə gözlər və eşitməyə qulaqlar verdi. Əziz qardaşlar və bacılar, xahiş edirik, gizli günah işləməkdən çəkinin. Unutmayaq ki, biz hər şeyi görən möhtəşəm Tanrı kimi gizlətməyi bacarmadığımız üçün Tanrıdan bir şeyi gizlətməməliyik. Amin