jcm-logo

Başqalarını mühakimə etməyin

Luka 6:37 – “Mühakimə etmə ki mühakimə edilməyəsən, qınama ki qınanılmayasan, bağışla ki  bağışlanılasan”.

Bu günün mesajı başqalarını qınamaq və  mühakimə etməklə bağlıdır. Məsihdən yeni yaradılmış ruhumuzun önəmli bir özəlliyi, sevgi dolu olması, başqalarına zərər verməməsi və yaxud kimsənin məhkum etməməsidir.

Başqalarınızın gözündə pis görünən bir hekayə yaratmaqdan çəkinin. Bu vərdiş xristian dini baxımından son dərəcə səhvdir və Tanrı bəyənilmir.

Başqalarına qarşı ittiham etsəniz, Allah sizi gözardı edər. Əgər başqalarının səhvlərini öyrənərsək, həqiqətləri şişirtmək, günahkar elan edib onlara təhqir etmək əvəzinə İsa kimi səssiz qalaq və mühakimə etməmək üçün çalışaq. Belə vəziyyətlərdə sizin rolunuz pis nümunə yaratmaq əvəzinə onlar üçün sevgi və dua etmək olmalıdır. Yalnız bundan sonar siz Tanrının kəlamını yerinə gətirmiş olacaqsınız. Amin