jcm-logo

İsa adına şəfa

Həvarilərin işləri 3:6 – “Peter dedi: «Gümüş və qızılım yoxdur, amma sənə nə verəcəyəm? Nəsirəli İsa Məsihin adı ilə qalx və get!”.

Bu gün Nəsirəli İsa adına edilən bir möcüzəyə nəzər yetirəcəyik. İsanın adı şanıyla o qədər doludur ki, o səmaya yüksəldikdən sonra belə Məsih adının gücü ilə xalqını qoruyur və şəfa verir. İsanın müridlərindən biri olan Piter, bir zamanlar İsa Məsih adına bir topal adamı sağaltmışdır, bir dəfə Piter və Yəhya dua edərkən məbədin xaricində bir dilənçi tapdılar. İkisidəməbədə yaxınlaşarkən dilənçi onlara döndü və yalvardı; Piter belə dedi: “Gümüşüm və qzılım yoxdu, hər nəyim varsa sənə verdim. Nəzirəli İsa Məsihin adıyla qalx və gəz!” sonra möcüzə baş verdi və İsanın gücü ilə adam ayağa qalxdı və gəzməyə başladı.

Dostlar, İsanın adı böyük gücə sahibdir. Bu günün özündə belə insanlar onun adına şəfa tapırlar və yalnız onun ucalığı ilə qorunurlar. İstəyin və inancınız ilə birlikdə araşdırın və bunu Isa adına əldə edəcəksiniz. Amin