jcm-logo

Tanrının rəhbərliyi

Tanrımsan - Tanrının rəhbərliyi - Gündəlik İncil duaları - xristian dindarları

Məzmur 25:5 – “Məni doğru yönəlt və məni öyrət, çünki sən mənim xilaskar Tanrımsan və ümidim gün boyu içərisindədir”.

Bu müqəddəs kitab, gündəli həyatımızda Tanrının rəhbərliyinə davamlı ehtiyacımızın yaxşı bir xatırladıcısıdır. Kral Davudun nümunəsi bizi həyatda yaşanan çətinliklər üzündən gün ərzində Tanrının rəhbərliyinə necə ehtiyac duyduğumuzu göstərir. O Tanrının özünə yol göstərməsinin və gün boyunca onu yönləndirməsini istədi. Davud Tanrı Ataya trəfə yönəlmələri gözdən keçirdi və ürəyinin arzusu bütün gün boyunca ona bağlı inancını gözləməkdə idi. Tanrı daima Davudu doğru yola yönəltdi və onun istəklərinə cavab verdi.

Eyni şəkildə Məsihdəki sevgili bacı və qardaşlarım, bu bəlkədə qəlbimizdəki arzumuzdu. Bir xristian olaraq, günümüzə başlarkən bizə yardım etməsinə və rəhbərlik etməsinə görə Tanrımızdan, Xilaskarımızdan xahiş etməliyik. Tanrıya bağlı bir imana sahib olmağınıza və Məsihin sabahınızdakı və gecənizdəki düşüncələrinizdə ilk olmasına izn vermənizə, həyatın gündəlik çətinlikləriylə üzləşmənizə yardımçı olacaqdır və Tanrı günlük rutinizdəki maneələri necə aşacağınız mövzusunda sizə rəhbərlik edəcəkdir. Fikrin yayındırılması bizim diqqətimizi Ondan uzaqlaşdırır, ancaq özümüzə dua etməyə xatırlatmalıyıq: “Ey Rəbbim, bu saat və gün boyunca mənim rəhbərim və köməkim ol”.

İstəklərinizi Tanrının səlahiyyətinə verdiyimizdə və Ona güvəndiyimizdə, o bizi heç vaxt əsirgəməyəcək və bizi doğru yola yönəldəcək günlər və gecələr boyunca köməyimiz olacaqdır. Və bu bizim günlük yaşam rutinimizdə təcrübə etməyimizi ön plana çıxardan vacib faktordur. Tanrı sizdən razı olsun və onun kəlamını izləməkdə sizə yardımçı olsun. Amin