jcm-logo

Biz Tanrı ilə səmimiyik?

Rəbb - Biz Tanrı ilə səmimiyik - Niyə insanlar mənə “Rəbb, Rəbb” deyə səslənirlər

Luka 6:46 – “Niyə insanlar mənə “Rəbb, Rəbb” deyə səslənirlər, amma nə dediyimi etmək istəmirlər?”.

Bu ayət Rəbb, Rəbb səslənənərək onu axtaran insanlar, ancaq digər tərəfdən acgözlük və öz mənfəətləri uğruna ondan istifadən edən şəxslər haqqındadır. Xristian olmağımız üçün Rəbbə güvənmək və Onun əmrlərinə tabe olmaq bizim vəzifəmizdir. Bəzi insanlar gurultulu çıxışları ilə ruhani kimi davranırlar, amma onların hərəkətlərində mənəviyyatın əlamətləri yoxdur. Bu göstərirki ki, əksəriyyətimiz Tanrı haqqında çox danışırıq amma hərəkətlərimiz İsa Məsihin öyrətdiyi həyat tərzindən çox uzaqdır.

Bu günkü mesajın məqsədi sevgi dolu Rəbbimizə sədaqət göstərməyimiz və ancaq onu öyrətdikləri sayəsində doğru xristian ola biləcəyimizi anlamağımızın gərəkli olduğuna yardım edəcəkdir. Allahın Kəlamına hörmət etmək sizin xristian xarakterinizi və Allahla olan əlaqənizi daha da gücləndirəcəkdir və təkcə Onun adı ilə bolca bərəkət veriləcəkdir. Amen