jcm-logo

Rəbbimiz İsa Məsihə təslim olmaq duası

Rəbbim İsa, Mən Səndən əvvəl gəlirəm, Səndən əvvəl təslim oluram, indi özüm kimiyəm, günahlarım üçün peşmanam, günahlarıma tövbə edirəm, xahiş edirəm məni bağışla. Sənin adınla başqalarının mənə qarşı etdikləri əməlləri bağışlayıram. Mən Şeytandan, pis ruhlardan və onların əməllərindən dönürəm. Rəbbim İsa mən bütövlükdə özümü sənə təslim edirəm; Səni öz Rəbb Tanrım və Xilaskarım kimi qəbul edirəm. Məni sağalt, məni dəyiş, bədənimi, qəlbimi və ruhumu gücləndir.

Rəbbim İsa gəl, Öz Qiymətli Qanınla məni ört və öz müqəddəs Ruhunla məni doldur, İsa Rəbbi sevirəm, İsa Rəbbimə həmd edirəm, İsaya təşəkkür edirəm, həyatımın hər günündə Səni izləyəcəyəm. Amin.