jcm-logo

Birlikdə dua edin

Matta 18:19: “Doğrusu sizə yendə demək istəyərəm ki, ikiniz birləşib Tanrıdan bir şey diləyərsəniz, göylərdəki atamız bunu şübhəsiz yerinə gətirəcəkdir”. Bu ayədə İsa Allahın iki və ya üç dürüst adamını ehtiva edən kiçik bir qrupun İsanın adı ilə möcüzə edə biləcəyi bir faktla razılaşdıqlarını ortaya qoyur. Onların duası imkansızlığı mümkün hala çevirə bilər. bu günün… Continue reading Birlikdə dua edin