jcm-logo

Jesu-Cristo – Anak ng Dios (Official Jesus´ Movie Trailer Tagalog) Filipino

“Jesu-Cristo para sa mga Muslim” na ministerio, (Jesus Christ for Muslims) ay ginawa sa isang maikling pelikulang animasyon tungkol sa buhay ni Jesu-Cristo. Ito ang treyler na kung saan ay ilalabas sa pitong (7) mga wika ; Ingles, Espanyol, Urdu, Aleman, Rumania at Tagalog. At ang aming layunin ay upang makabuo ng isang buong pelikula sa paglalakbay sa buhay ni Kristo sa higit sa 20 wika na kung saan ay ang mga karaniwang wika ng mga bansa na kung saan Muslim ay karamihan. Sa pamamagitan ng pelikula na ito ang aming layunin ay upang ibahagi si Cristo sa kanyang walang hanggan pag-ibig sa mga Muslim ng iba’t ibang bansa sa kanilang sariling wika upang ang pinakamaraming bilang ng mga tao ay maaaring malaman ang isa at tanging pag-asa ng kaligtasan.

Presented by: Jesus Christ for Muslims
www.jesuschristformuslims.com

Narration by: Kristine Jessica A. Miranda
Jesus´ Voice: Emile B. Miranda

Produced by: Graham Ford
Directed by: David Rothfuss